Jihlavské listy

DPH 2011

Termín: 18.01.2011   09:00-13:30
Lektor: Ing. Ota Paikert, daňový specialista v oblasti DPH
Pro: 
Obsah: 

Promítnutí 5 směrnic Evropské Rady a judikátů Evropského soudního dvora do zákona o DPH znamenalo v roce 2009 a zejména v roce 2010 přes 480 úprav v již existujících paragrafech a zařazení nových paragrafů do zákona o DPH. I připravovaná novela 2011 upravuje v rámci boje proti daňovým únikům 2 oblasti zákona a to ručení za daň a režim a přenesení daňové povinnosti na příjemce u vybraných plnění. Některé úpravy zásadně mění daňové povinnosti plátců a některé znamenají pro osoby povinné k dani povinnou registraci k DPH přesto, že z titulu obratu, resp. ekonomické činnosti v ČR, by plátci daně být nemusely.
Seminář si klade zacíl, aby se plátce, ale i osoba povinná k dani, v těchto změnách orientoval a nedělal zbytečné chyby, které mohou být ve svých důsledcích velmi drahé.


Program:

- Vztah intrakomunitárního a tuzemského práva a vliv na daňové řízení
- Osoba povinná k dani, celosvětová ekonomická činnost
- Ekonomická činnost, činnost doplňková vykonávaná příležitostně
- Místo plnění při poskytování služeb
- Kdo se musí stát plátcem daně ze zákona (§ 94)
- Osoba povinná k dani neusazená, provozovna, registrace
- Směrnice Rady 2008/8/ES o změně místa plnění při poskytování služeb
- Přeúčtování
- Vznik daňové povinnosti, ekonomické vlastnictví a právo užívání
- Povinnost přiznat daň v případě poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo ve třetí zemi jednou ročně nebo měsíčně (§24 a 24a)
- Daňové povinnosti při dovozu zboží
- Nárik na odpočet - nové daňové doklady
- Základ daně a výpočet daně v závislosti na případných opravách základu daně
- Opravy výše daně a opravné daňové doklady a daňové dobropisy
- Sazby daně, dočasná změna sazeb a vyúčtování záloh
- Plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně
- Plnění osvobozená s nárokem na odpočet daně
- Nárok na odpočet DPH, úpravy a vyrovnání nároku na odpočet, technické zhodnocení jako samostatný DHM
- Leasing, uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilů
- Odpočet při změně režimu
- Vracení daně - Směrnice Rady 2008/9/ES
- Správa daně – Směrnice Rady 2008/117/ES boj proti daňovým únikům spojeným s obchodováním v rámci Společenství
- Znovuzavedení definice osob, majících k sobě zvláštní vztah
- Souhrnná hlášení- měsíčně nebo kvartálně a pouze elektronicky

 

 

Další zaměření semináře na:

osoby identifikované k dani, skupina osob, skupinová registrace, zrušení a změna skupinové registrace, nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku (služby, dodávky, pronájmy, nemovitosti, výstavba, prodej a koupě, vlastní výrobky, převody a další), Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře.

 

Účastníci obdrží podkladové materiály.

Cena: Kč 950,- + 21% DPH
Závazná přihláška »
« zpět

Jak se Vám líbilo

14-04-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?

Hraje: Divadlo Kos

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč
17-03-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Splněná přání

Hraje: Divadlo Mazec

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč
17-02-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Myšáci jsou rošťáci

Hraje: Divadlo Minaret

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč

ZA POHÁDKOU S JIHLAVSKÝMI LISTY
PRAVIDELNÉ FOTOSOUTĚŽE JIHLAVSKÝCH LISTŮ
SPORTOVEC
JIHLAVSKA
SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA
Jihlavské listy pořádají pohádky ve velkém sále Reform kina Dukla Jihlava
Více informací najdete na www.jihlavske-listy.cz

Jihlavské listy pro Vás chystají řadu zajímavých fotousoutěží. Hlasování probíhá na našich webových stránkách www.jihlavske-listy.cz

Jihlavské listy ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava a DDM vyhlašují XVIII. ročník soutěže "Sportovec Jihlavska 2017".
Vyhlášení nejlepších sportovců Kraje Vysočina, jejímiž vyhlašovateli jsou Jihlavské listy a Kraj Vysočina. Během slavnostního galavečera jsou vyhlašovány výsledky čtenářské ankety a odborných ocenění.
Více » Více » Více » Více »
© 2007 Parolaart s.r.o. edited by N.E.S.P.I