Jihlavské listy

Platná právní úprava poskytování cestovních náhrad v zákoníku práce pro rok 2012

Termín: 18.01.2012   09:00
Lektor: JUDR. MARIE SALAČOVÁ (specialistka na problematiku cestovních výdajů)
Pro: 
Místo konání: Jihlavské listy, Fritzova 34, Jihlava (JIHLAVA)
Obsah: 

(zákon č. 262/2006 Sb.) Včetně problémů souvisejících se závodním stravováním, silniční daní atd. V návaznosti na zákon o daních z příjmů, občanský zákoník, obchodní zákoník a další související právní předpisy   

 

Obsah semináře

Výklad bude zaměřen na všechny důležité praktické změny a problémy vyplývající jednak z platné právní úpravy včetně změn po novelizaci s účinností od 1. 1. 2012 a jednak z praxe podniků a organizací, předkládaných na jednotlivých školeních.

 1. Nové zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů
 2. Nové diametrálně rozdělené poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance zaměstnavatele v podnikatelské sféře a pro zaměstnavatele ve státní správě
 3. Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 4. Taxativně stanovené právní úkony při kterých se cestovní náhrady poskytují
 5. Výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 6. Jednotlivé druhy cestovních náhrad
 7. Problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
 8. Nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.)
 9. Paušalizace cestovních náhrad
 10. Poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích – zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
 11. Právní úprava závodního stravování
 12. Diskuse – otázky a odpovědi.


Seminář je určen pro všechny, kteří s předmětnou problematikou pracují, a to nejen těch, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i těch, kteří se touto problematikou zabývají jako např. účetní, auditoři, právníci, různí poradci, asistenti, apod.. Výklady a vysvětlení jsou velmi podrobné a opřené o praktické problémy předkládané samotnými subjekty z jejich každodenní praxe.
 

Doporučuje se, aby si zájemci na seminář vzali s sebou zákoník práce, tj. zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění !!!! Je počítáno s novelou!

Cena: Kč 1050,- + 21% DPH
Závazná přihláška »
« zpět

Jak se Vám líbilo

14-04-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?

Hraje: Divadlo Kos

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč
17-03-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Splněná přání

Hraje: Divadlo Mazec

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč
17-02-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Myšáci jsou rošťáci

Hraje: Divadlo Minaret

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč

ZA POHÁDKOU S JIHLAVSKÝMI LISTY
PRAVIDELNÉ FOTOSOUTĚŽE JIHLAVSKÝCH LISTŮ
SPORTOVEC
JIHLAVSKA
SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA
Jihlavské listy pořádají pohádky ve velkém sále Reform kina Dukla Jihlava
Více informací najdete na www.jihlavske-listy.cz

Jihlavské listy pro Vás chystají řadu zajímavých fotousoutěží. Hlasování probíhá na našich webových stránkách www.jihlavske-listy.cz

Jihlavské listy ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava a DDM vyhlašují XVIII. ročník soutěže "Sportovec Jihlavska 2017".
Vyhlášení nejlepších sportovců Kraje Vysočina, jejímiž vyhlašovateli jsou Jihlavské listy a Kraj Vysočina. Během slavnostního galavečera jsou vyhlašovány výsledky čtenářské ankety a odborných ocenění.
Více » Více » Více » Více »
© 2007 Parolaart s.r.o. edited by N.E.S.P.I