Jihlavské listy

Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru

Termín: 20.03.2012   9:00
Lektor: Mgr. Klára Valentová
Pro:  Seminář je určen především pro zástupce soukromého sektoru, zejména pro jednatele, členy představenstva, vrcholové manažery, HR manažery, personalisty a interní právníky.
Místo konání: Jihlavské listy, Fritzova 34, Jihlava (JIHLAVA)
Obsah: 

Když je jednatel nebo člen představenstva zároveň zaměstnancem aneb novela obchodního zákoníku od 1. ledna 2012

 

Tzv. souběh funkcí je dlouholetou praxí velké části českých společností, která je však řadu let odmítána soudní praxí. V důsledku soudních rozhodnutí může být napadena platnost takových pracovních poměrů. S tím jsou spojena některá významná rizika jak pro společnost, tak i pro samotné jednatele nebo členy představenstva. Po velkých diskuzích v médiích a odborné veřejnosti byla připravena novela obchodního zákoníku, která od 1. ledna 2012 poskytuje určité řešení tohoto problému.

 

Lektor: Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová pracuje pro advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní a korporátní právo a ochranu osobních údajů. Otázce souběhu funkcí se věnuje již několik let jak při své advokátní praxi, tak v rámci četné publikační a přednáškové činnosti. Je také členkou pracovněprávní skupiny při Americké obchodní komoře, kde se podílela na přípravě připomínek k legislativním změnám v oblasti souběhu funkcí. 

 

 

Program  semináře (9:00 – 15:30 hod.)

  1. Úvod do problematiky – dlouhodobá praxe versus judikatura Nejvyššího soudu
  2. Postavení jednatele a člena představenstva z pohledu obchodního zákoníku (jednání jménem společnosti a obchodní vedení)
  3. Postavení zaměstnanců z pohledu zákoníku práce (ochrana a odpovědnost zaměstnanců)
  4. Postavení statutárních orgánů z pohledu daňového a předpisů sociálního zabezpečení
  5. Rizika souběhu
  6. Možná řešení souběhu (do minulosti a do budoucnosti)
  7. Novela obchodního zákoníku – umožnění souběhu funkcí (postup a povinnosti při uplatnění souběhu)
  8. Smlouva o výkonu funkce (srovnání s pracovní smlouvou a praktický návod pro její přípravu)

 

Cíl semináře 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní výklad a pohled na problematiku souběhu funkcí. Účastníci budou seznámeni nejen o právních, ale i daňových souvislostech problému a budou také informováni o praktických rizicích a řešeních souběhu včetně řešení, které nabízí novela obchodního zákoníku účinná od 1. ledna 2012.

V rámci semináře bude vysvětlena podstata daného problému s ohledem na legislativu a soudní rozhodnutí a také různé přístupy a výklady k řešení souběhu. Podrobně budou rozebrána rizika, která mohou plynout z uzavřených pracovních smluv statutárních orgánů, a jednotlivé možnosti pro jejich odstranění nebo minimalizaci.

Účastníci semináře budou také poučeni o postavení jednatelů a členů představenstva z pohledu obchodního zákoníku, daňových předpisů a předpisů sociálního zabezpečení. Bude jim rovněž poskytnut praktický návod úpravy práv a povinností statutárního orgánu ve smlouvě o výkonu funkce.    

 

Komu je seminář určen 

Seminář je určen především pro zástupce soukromého sektoru, zejména pro jednatele, členy představenstva, vrcholové manažery, HR manažery, personalisty a interní právníky.

 

Další informace 

V ceně semináře jsou podkladové materiály a malé občerstvení v průběhu kurzu.

 

Cena: Kč 1250,- + 21% DPH
Závazná přihláška »
« zpět

Jak se Vám líbilo

14-04-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?

Hraje: Divadlo Kos

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč
17-03-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Splněná přání

Hraje: Divadlo Mazec

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč
17-02-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Myšáci jsou rošťáci

Hraje: Divadlo Minaret

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč

ZA POHÁDKOU S JIHLAVSKÝMI LISTY
PRAVIDELNÉ FOTOSOUTĚŽE JIHLAVSKÝCH LISTŮ
SPORTOVEC
JIHLAVSKA
SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA
Jihlavské listy pořádají pohádky ve velkém sále Reform kina Dukla Jihlava
Více informací najdete na www.jihlavske-listy.cz

Jihlavské listy pro Vás chystají řadu zajímavých fotousoutěží. Hlasování probíhá na našich webových stránkách www.jihlavske-listy.cz

Jihlavské listy ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava a DDM vyhlašují XVIII. ročník soutěže "Sportovec Jihlavska 2017".
Vyhlášení nejlepších sportovců Kraje Vysočina, jejímiž vyhlašovateli jsou Jihlavské listy a Kraj Vysočina. Během slavnostního galavečera jsou vyhlašovány výsledky čtenářské ankety a odborných ocenění.
Více » Více » Více » Více »
© 2007 Parolaart s.r.o. edited by N.E.S.P.I