Jihlavské listy

Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru

Termín: 29.04.2014   09:00
Lektor: Mgr. Klára Valentová
Pro: Seminář je určen především pro zástupce soukromého sektoru, zejména pro jednatele, předsedy, místopředsedy a členy představenstev, dozorčích rad, HR manažery, personalisty, firemní právníky i advokáty
Místo konání: kulturní sál Zdravotního ústavu, v prostorách Domu zdraví, Vrchlického 57, Jihlava (JIHLAVA)
Obsah: 

Otázka legálnosti souběhu funkcí je od 1. 1. 2014 opět nastolena!

Tzv. souběh funkcí se okamžikem nahrazení obchodního zákoníku zákonem o obchodních korporacích stává velmi ožehavým tématem, neboť jeho legalizace, umožněná novelou v roce 2012, nebyla do nové právní úpravy zahrnuta. Poznejte důkladně možná rizika, právní a daňové souvislosti a získejte praktické návody k jeho řešení v souladu s aktuální legislativou.

 

Přednáší: Mgr. Klára Valentová

Klára Valentová pracuje pro advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners. Specializuje se na pracovní a korporátní právo a ochranu osobních údajů. Otázce souběhu funkcí se věnuje již několik let jak při své advokátní praxi, tak v rámci četné publikační a přednáškové činnosti. Je také členkou skupiny Labor Code & Social Affairs Committee při Americké obchodní komoře, kde se podílela na přípravě připomínek k legislativním změnám v oblasti souběhu funkcí.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře Souběh výkonu funkce statutárního orgánu a pracovního poměru je poskytnout vám komplexní aktuální pohled na problematiku souběhu funkcí, včetně jejích právních a daňových souvislostí.

Vysvětlíme si podstatu daného problému s ohledem na legislativu a soudní rozhodnutí a také různé přístupy a výklady k řešení souběhu. Podrobně si rozebereme rizika, která mohou plynout z uzavřených pracovních smluv statutárních orgánů, a jednotlivé možnosti pro jejich odstranění nebo minimalizaci.

Zaměříme se na postavení jednatelů a členů představenstva z pohledu zákona o obchodních korporacích, daňových předpisů a předpisů sociálního zabezpečení. Poskytneme vám praktický návod úpravy práv a povinností statutárního orgánu ve smlouvě o výkonu funkce

 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.):

1. Úvod do problematiky – dlouhodobá praxe versus judikatura Nejvyššího soudu

2. Novela obchodního zákoníku versus nový zákon o obchodních korporacích

3. Postavení jednatele a člena představenstva z pohledu zákona o obchodních korporacích

4. Postavení zaměstnanců z pohledu zákoníku práce

5. Postavení statutárních orgánů z daňového pohledu a z hlediska předpisů sociálního zabezpečení

6. Rizika souběhu

7. Možná řešení souběhu

8. Smlouva o výkonu funkce (srovnání s pracovní smlouvou a praktický návod pro její přípravu)

 

Další informace 

V ceně semináře jsou podkladové materiály a malé občerstvení v průběhu kurzu.

Cena: Kč 1500,- + 21% DPH
Závazná přihláška »
« zpět

Jak se Vám líbilo

14-04-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Zajíčku a slepičko, čípak je to vajíčko?

Hraje: Divadlo Kos

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč
17-03-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Splněná přání

Hraje: Divadlo Mazec

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč
17-02-2019

S Jihlavskými listy za pohádkou - Myšáci jsou rošťáci

Hraje: Divadlo Minaret

Místo konání: Jihlava - Divadlo Na Kopečku
Více »Cena od: 70 Kč

ZA POHÁDKOU S JIHLAVSKÝMI LISTY
PRAVIDELNÉ FOTOSOUTĚŽE JIHLAVSKÝCH LISTŮ
SPORTOVEC
JIHLAVSKA
SPORTOVEC KRAJE VYSOČINA
Jihlavské listy pořádají pohádky ve velkém sále Reform kina Dukla Jihlava
Více informací najdete na www.jihlavske-listy.cz

Jihlavské listy pro Vás chystají řadu zajímavých fotousoutěží. Hlasování probíhá na našich webových stránkách www.jihlavske-listy.cz

Jihlavské listy ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava a DDM vyhlašují XVIII. ročník soutěže "Sportovec Jihlavska 2017".
Vyhlášení nejlepších sportovců Kraje Vysočina, jejímiž vyhlašovateli jsou Jihlavské listy a Kraj Vysočina. Během slavnostního galavečera jsou vyhlašovány výsledky čtenářské ankety a odborných ocenění.
Více » Více » Více » Více »
© 2007 Parolaart s.r.o. edited by N.E.S.P.I